ภาพโลโก้สัญลักษณ์ สมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ


สมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนสอนคนตาบอด กรุงเทพ (สศก)
Bangkok School for the Blind Alumni Association (BSAA)

ขนาดตัวอักษร

Current Size: 100%

ค้นหาข้อมูล

วิสัยทัศน์และพันธกิจ

วิสัยทัศน์

สมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ เป็นองค์กรของคนพิการทางสายตาระดับแนวหน้าของประเทศไทย

พันธกิจ

พิทักษ์และคุ้มครองสิทธิ์ ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการทางสายตา ร่วมรักษาประเพณีองค์กร