16/12/2015 วันหยุดประจำปีของสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพประจำปี พ.ศ. 2559

admin Sun, 01/11/2015 - 11:59

1.      วันศุกร์ที่ 1 มกราคม 2559                วันขึ้นปีใหม่

2.      วันเสาร์ที่ 2 มกราคม 2559                วันหยุดเพิ่มเติมตามมติคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ

3.      วันจันทร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2559         วันมาฆบูชา

4.      วันพุธที่ 6 เมษายน 2559                   วันจักรี

5.      วันพุธที่ 13 เมษายน 2559                 วันสงกรานต์

6.      วันพฤหัสบดีที่ 14 เมษายน 2559        วันสงกรานต์

7.      วันศุกร์ที่ 15 เมษายน 2559                วันสงกรานต์

8.      วันเสาร์ที่ 16 เมษายน 2559               วันหยุดเพิ่มเติมตามมติคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ

9.      วันจันทร์ที่ 2 พฤษภาคม  2559           วันหยุดชดเชยแรงงาน

10.   วันศุกร์ที่ 20  พฤษภาคม 2559             วันวิสาขบูชา

11.   วันอังคารที่ 19 กรกฎาคม 2559            วันอาสาฬหบูชา

12.   วันศุกร์ที่ 12 สิงหาคม 2559                 วันแม่แห่งชาติ

13.   วันจันทร์ที่ 24 ตุลาคม 2559                วันหยุดชดเชยวันปิยมหาราช

14.   วันจันทร์ที่ 5 ธันวาคม 2559                 วันพ่อแห่งชาติ

15.   วันเสาร์ที่ 31 ธันวาคม 2559                วันหยุดสิ้นปี