การประชุมใหญ่สามัญสมาชิก ประจำปี 2558

bsaa Sat, 08/15/2015 - 18:06

  ภาพการประชุมใหญ่สามัญสมาชิก ประจำปี 2558

ในวันอังคารที่ 5 พฤษภาคม 2558

ณ โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ