16/12/2558 ปฏิทินกิจกรรมประจำปี 2559 สมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ

bsaa Wed, 12/16/2015 - 20:07

วันจันทร์ที่ 11 มกราคม - วันเสาร์ที่ 30 มกราคม 2559     - ต่อสัญญารับสลากกินแบ่งรัฐบาล

วันอาทิตย์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2559                                     - วันรำลึกซิสเตอร์โรสมัวร์และแสดงมุทิตาจิตต่อคณะซิสเตอร์ซาเลเซียน

วันจันทร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ - วันพุธที่ 20 เมษายน 2559     - ยื่นเอกสารขอรับทุนคอลฟิลด์เพื่อการศึกษาประจำปี 2559

มีนาคม 2559                                                                    - จัดแนะแนวการเปลี่ยนผ่านการศึกษา

มีนาคม 2559                                                                    - มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ / รับสมัครศิษย์เก่าเข้าเป็นสมาชิกสมาคมฯ

วันพฤหัสบดีที่ 5 พฤษภาคม 2559                                    - ประชุมสามัญประจำปี / จัดงานเลี้ยงพบปะสังสรรค์สารสัมพันธ์พี่น้อง สศก.

พฤษภาคม 2559                                                              - อบรมโปรแกรมคอมพิวเตอร์

วันเสาร์ที่ 11 มิถุนายน 2559                                            - งานทำบุญสมาคมฯ 25 ปี

วันเสาร์ที่ 18 -วันอาทิตย์ที่ 19 มิถุนายน 2559                - อบรมการเข้าถึงสิทธิของฝ่ายกฎหมาย

กรกฎาคม 2559                                                               - จัดโครงการแข่งขันปิงปองคนตาบอด ครั้งที่ 3

สิงหาคม 2559                                                                 - โครงการฝึกอาชีพ

วันอาทิตย์ที่ 18 กันยายน 2559                                       - งานฉลองเบญจมงคลวารประจำปี 2559

ตุลาคม 2559                                                                   - กิจกรรมหารายได้ / โครงการท่องเที่ยวหรือไหว้พระปฏิบัติธรรม

วันจันทร์ที่ 21 - วันพุธที่ 23 พฤศจิกายน 2559                - ประชุมประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี และจัดทำแผนของสมาคมฯ (สศก.)

วันเสาร์ที่ 10 ธันวาคม 2559                                            - งานวันพี่รักน้อง / ประกวดวงดนตรี / ประกวดร้องเพลง

วันเสาร์ที่ 24 ธันวาคม 2559                                            - ร้องเพลงประสานเสียงวันคริสต์มาสอีฟ

วันอาทิตย์ที่ 25 ธันวาคม 2559                                       - งานคริสต์มาสที่ศูนย์ฝึกอาชีพหญิงตาบอดสามพราน