ภาพโลโก้สัญลักษณ์ สมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ


สมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนสอนคนตาบอด กรุงเทพ (สศก)
Bangkok School for the Blind Alumni Association (BSAA)

ขนาดตัวอักษร

Current Size: 100%

ค้นหาข้อมูล

ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญสมาชิกสมาคมประจำปี 2559

Tue, 05/03/2016 - 09:32 -- bsaa

     สมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ ได้กำหนดจัดประชุมใหญ่สามัญสมาชิกสมาคม ประจำปี 2559 ขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 5 พฤษภาคม 2559 ณ ห้องประชุมโรสมัวร์ โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ