ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญสมาชิกสมาคมประจำปี 2559

bsaa Tue, 05/03/2016 - 09:32

     สมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ ได้กำหนดจัดประชุมใหญ่สามัญสมาชิกสมาคม ประจำปี 2559 ขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 5 พฤษภาคม 2559 ณ ห้องประชุมโรสมัวร์ โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ