ภาพโลโก้สัญลักษณ์ สมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ


สมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนสอนคนตาบอด กรุงเทพ (สศก)
Bangkok School for the Blind Alumni Association (BSAA)

ขนาดตัวอักษร

Current Size: 100%

ค้นหาข้อมูล

แบบคำร้องการขอยืมเงินเพื่อจัดซื้ออุปกรณ์ในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร

เอกสารในรูปแบบ word2007

หัวข้อเอกสาร : แบบคำร้องการขอยืมเงินเพื่อจัดซื้ออุปกรณ์ในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร

เอกสารประกอบคำร้อง

  1. สำเนาบัตรสมาชิกสมาคม ฯ     จำนวน 1 ชุด
  2. สำเนาบัตรรับสลากสมาคม ฯ   จำนวน 1 ชุด
  3. สำเนาบัตรประชาน                  จำนวน 1 ชุด
Documents: