ขอเชิญคนตาบอดเข้าร่วมกิจกรรมนำคนตาบอดเดินทางไปถวายบังคมพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร

bsaa Fri, 11/04/2016 - 10:03

             ด้วยสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ กำหนดจัดกิจกรรมนำคนตาบอดเดินทางไปถวายบังคมพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช           มหิตลาธิเบศรามาธิบดี  จักรีนฤบดินทร    สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร ขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 20 พฤศจิกายน 2559 ระหว่างเวลา 08.00-16.00 น.   ณ พระที่นั่งดุสิตมหาประสาท ในพระบรมมหาราชวัง เพื่อน้อมเกล้าถวายอาลัยแด่พระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัย

             ทางสมาคมฯ (สศก.) จึงขอเชิญคนตาบอดที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว สมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่สำนักงานสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ เลขที่ 27/8-9 ม.5 ซ.พฟลโยธิน 54 แขวงคลองถนน    เขตสายไหม กรุงเทพฯ 10220 โทร.02-5218747,02-9711211,086-4902559 ในวันและเวลาทำการของสมาคมฯ    ตั้งแต่วันที่ 25 ตุลาคม 2559-วันที่ 15 พฤศจิกายน 2559

             ในการดำเนินกิจกรรมในครั้งนี้ทางสมาคมฯขอให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมแต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยด้วยชุดสีดำและมาพร้อมกันในวันอาทิตย์ที่ 20 พฤศจิกายน 2559 เวลา 08.00 น. ณ โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ 420  ถ.ราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 ทั้งนี้ทางสมาคมฯ จะเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดหาอาสาสมัคร ยานพาหนะ อาหารและเครื่องดื่ม เพื่อให้บริการแก่คนตาบอดที่มาร่วมกิจกรรมของสมาคมฯ ในครั้งนี้

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่  25 ตุลาคม  2559

 

(นายวิรัช   สุขเจริญ)

                                                                                                    นายกสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ