กิจกรรม

มอบทุนการศึกษานักเรียนโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ จำนวน 10 ทุน

Editor1 Sat, 03/31/2018 - 11:50

วันเสาร์ที่10 มีนาคม 2561 นายเมตตา เกษเพชร อุปนายกฝ่ายบริหาร เป็นผู้แทนสมาคมเข้ามอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ จำนวน10ทุนทุนละ1,000บาท ในงานวันปิดภาคเรียนปีการศึกษา2561 ณ โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ

กิจกรรมมอบสัมผัสแห่งความสุข Sense of happiness

bsaa Fri, 11/04/2016 - 12:38

สมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ ได้จัดกิจกรรมมอบสัมผัสแห่งความสุข Sense of happiness ในวันที่18 กรกฎาคม 2559 ณ ร้านอาฟเตอร์ยู สาขาสยามวัน

กิจกรรมรำลึกซิสเตอร์โรสมัวร์ และซิสเตอร์คณะซาเลเซียน

bsaa Fri, 11/04/2016 - 12:18

         สมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ ได้จัดโครงการกิจกรรมรำลึกซิสเตอร์โรสมัวร์ และซิสเตอร์คณะซาเลเซียน ในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2556 ณ  โรงเรียนนารีวุจ.ราชบุรี และศูนย์ฝึกอาชีพหญิงตาบอดสามพราน 

การรับโล่ห์ประกาศเกียรติคุณองค์กรด้านคนพิการ

bsaa Thu, 12/17/2015 - 12:45

ภาพกิจกรรมการรับโล่ห์ประกาศเกียรติคุณองค์กรด้านคนพิการ ในงานวันคนพิการสากล วันที่ 3 ธันวาคม 2558

กิจกรรมวันพี่รักน้องประจำปี 2558

bsaa Wed, 12/16/2015 - 20:28

ภาพกิจกรรมวันพี่รักน้องประจำปี 2558

การประกวดวงดนตรีคนตาบอด music contest ครั้งที่ 2

bsaa Mon, 11/16/2015 - 14:36

ภาพกิจกรรมการประกวดวงดนตรีคนตาบอด music contest ครั้งที่ 2

โครงการการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิคนพิการทางการเห็นในการประกอบอาชีพด้วยการเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมาย

bsaa Mon, 08/17/2015 - 10:44

ภาพโครงการการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิคนพิการทางการเห็นในการประกอบอาชีพด้วยการเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมาย

วันที่ 6-7 มิถุนายน 2558ณ โรงแรมสวนบวกหาด จังหวัดเพชรบุรี

การมอบทุนคอลฟิวด์เพื่อการศึกษา ประจำปี 2558

bsaa Mon, 08/17/2015 - 10:18

ภาพกิจกรรมการมอบทุนคอลฟิวด์เพื่อการศึกษา ประจำปี 2558

ในวันอังคารที่ 5 พฤษภาคม 2558

ณ โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ

ซึ่งในปีนี้มีผู้ได้รับมอบทุนคอลฟิวด์เพื่อการศึกษา ทั้งสิ้นจำนวน 59 ทุน เป็นเงินทั้งสิ้น 121,500 บาท

การประชุมใหญ่สามัญสมาชิก ประจำปี 2558

bsaa Sat, 08/15/2015 - 18:06

  ภาพการประชุมใหญ่สามัญสมาชิก ประจำปี 2558

ในวันอังคารที่ 5 พฤษภาคม 2558

โครงการฝึกอบรมการใช้งานโทรศัพท์สมาร์ทโฟน ร่วมกับคีย์แพ็ดไรโว่เพื่อการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพสำหรับคนพิการทางการเห็น

bsaa Sat, 08/15/2015 - 17:46

ภาพกิจกรรมโครงการโครงการฝึกอบรมการใช้งานโทรศัพท์สมาร์ทโฟน ร่วมกับคีย์แพ็ดไรโว่เพื่อการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพสำหรับคนพิการทางการเห็น

ในวันที่ 19-21 มีนาคม พ.ศ.2558