เปิดลงทะเบียนสมาชิกสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพที่ต้องการหน้ากากอนามัยและเจลล้างมือ

ประกาศสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ
ฉบับที่ 005/2563
เรื่อง   เปิดลงทะเบียนสมาชิกสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพที่ต้องการหน้ากากอนามัยและเจลล้างมือ

ตามที่สมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ ได้รับการอนุเคราะห์หน้ากากอนามัย
และเจลล้างมือจากสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย ที่จัดสรรให้กับสมาชิกและองค์กรเครือข่าย ในการป้องกันการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ของคนตาบอดนั้น สมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ
จึงขอเปิดรับลงทะเบียนเพื่อแจกจ่ายส่งต่อหน้ากากอนามัยและเจลล้างมือให้แก่สมาชิกของสมาคมฯ
ที่ต้องการนำไปใช้งาน
หากท่านใดประสงค์จะรับหน้ากากอนามัยและเจลล้างมือ ติดต่อลงทะเบียนได้ที่เจ้าหน้าที่สมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ หมายเลขโทรศัพท์ 086-490-2559 หรือ 099-797-8994  ในวันจันทร์ที่ 18 พฤษภาคม 2563 ถึงวันจันทร์ที่ 25 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.00 -17.00 น.
คณะกรรมการบริหารสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ ขอเป็นกำลังใจให้ทุกท่านก้าวผ่านเหตุการณ์ครั้งนี้ไปด้วยกัน

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันเสาร์ที่ 16 พฤษภาคม 2563
( นายเทวพงษ์ พวงเพชร )
นายกสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ