แบบคำร้องการขอยืมเงินเพื่อจัดซื้ออุปกรณ์ในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร

เอกสารในรูปแบบ word2007

หัวข้อเอกสาร : แบบคำร้องการขอยืมเงินเพื่อจัดซื้ออุปกรณ์ในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร

เอกสารประกอบคำร้อง

  1. สำเนาบัตรสมาชิกสมาคม ฯ     จำนวน 1 ชุด
  2. สำเนาบัตรรับสลากสมาคม ฯ   จำนวน 1 ชุด
  3. สำเนาบัตรประชาน                  จำนวน 1 ชุด