โครงการฝึกอบรมการใช้งานโทรศัพท์สมาร์ทโฟน ร่วมกับคีย์แพ็ดไรโว่เพื่อการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพสำหรับคนพิการทางการเห็น

ภาพกิจกรรมโครงการโครงการฝึกอบรมการใช้งานโทรศัพท์สมาร์ทโฟน ร่วมกับคีย์แพ็ดไรโว่เพื่อการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพสำหรับคนพิการทางการเห็น

ในวันที่ 19-21 มีนาคม พ.ศ.2558

ณ ชั้น 2 สำนักงานสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ