การประชุมใหญ่สามัญสมาชิก ประจำปี 2558

  ภาพการประชุมใหญ่สามัญสมาชิก ประจำปี 2558

ในวันอังคารที่ 5 พฤษภาคม 2558

ณ โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ