กิจกรรมรำลึกซิสเตอร์โรสมัวร์ และซิสเตอร์คณะซาเลเซียน

สมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนสอนคนตาบอด  สมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ ได้จัดโครงการกิจกรรมรำลึกซิสเตอร์โรสมัวร์ และซิสเตอร์คณะซาเลเซียน ในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2563 ณ  โรงเรียนนารีวุจ.ราชบุรี