งานวันคริสต์มาสเชื่อมสัมพันธ์ฉันท์พี่น้องและพิธีกตัญญุตา

เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการบริหารสมาคม สมาชิก และเจ้าหน้าที่สมาคม ได้ไปร่วมงานวันคริสต์มาสเชื่อมสัมพันธ์ฉันท์พี่น้องและพิธีกตัญญุตา ณ ศูนย์ฝึกอาชีพหญิงตาบอดสามพราน ในการนี้ทางสมาคมฯ(สศก.) ร่วมส่งความสุขในวันคริสต์มาส โดยการมอบกระเช้าของขวัญให้กับคณะซิสเตอร์ มอบของขวัญให้กับนักเรียนและเจ้าหน้าที่ ที่อยู่ในศูนย์ฝึกอาชีพหญิงตาบอดสามพรานและได้นำซุ้มอาหารไปร่วมบริการแก่ผู้มาร่วมงาน