ทำบุญสมาคมครบรอบ 29 ปี การก่อตั้งสมาคม

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 11 มิถุนายน 2563 สมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ ได้จัดกิจกรรมทำบุญสมาคมฯ เนื่องในโอกาสครบ 29 ปี การก่อตั้งสมาคม ณ สำนักงานสมาคมฯ การนี้ทางสมาคมฯได้นิมนต์พระสงฆ์จำจจจนวน 9 รูป จากวัดหนองผักชี มาสวดเจริญพระพุทธมนต์ และคณะกรรมการสมาคมฯได้เป็นตัวแทนสมาคมร่วมกันถวายอาหารเพล และถวายสังฆทาน แด่พระสงฆ์
ทางสมาคมฯขอขอบคุณสมาชิกและองค์กรเคลือข่ายที่ได้ร่วมทำบุญกับสมาคมฯ