การอบรมการทำธุรกรรมทางการเงินด้วยแอพพลิเคชั่นกรุงไทยเนกซ์ผ่านโทรศัพท์สมาร์ทโฟนระบบIOS

เมื่อวันเสาร์ที่ 11 กรกฎาคม 2563 ทางสมาคมฯได้จัดกิจกรรมการอบรมการทำธุรกรรมทางการเงินด้วยแอพพลิเคชั่นกรุงไทยเนกซ์ผ่านโทรศัพท์สมาร์ทโฟนระบบIOS ให้กับสมาชิกและคนตาบอดที่สนใจ โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 13 คน