โครงการแข่งขันปิงปองคนตาบอด(blind table tennis)ต้านยาเสพติดครั้งที่ 7

การแข่งขันปิงปองคนตาบอด (blind table tennis) ต้านยาเสพติดครั้งที่ 7 วันเสาร์ที่ 17 ตุลาคม 2563 ณ โรงยิมชั้น 4 โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ จัดโดย สมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ