โครงการวันพี่รักน้อง ประจำปี 2563

เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2563 ทางสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพได้ จัด โครงการวันพี่รักน้องประจำปี 2563 ให้กับน้องน้องในโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ
โดยในงานดังกล่าวนี้มีสมาชิกของสมาคม คนตาบอด และอาสาสมัครจิตอาสา ไปร่วมงานกันอย่างมากมาย โดยทางสมาคมขอขอบคุณอาสาสมัครจิตอาสาที่มาช่วยงานในครั้งนี้ และขอขอบคุณผู้ที่มีส่วนสนับสนุน โครงการในครั้งนี้ให้ประสบความสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี ไม่ว่าจะเป็นการร่วมสนับสนุนซุ้มอาหาร ซุ้มเกมส์ต่าง ๆ การสนับสนุนของขวัญของรางวัลเพื่อแจกให้กับผู้มาร่วมงาน ตลอดจนการได้รับการสนับสนุน ทั้งทางภาครัฐและเอกชน เช่นบริษัท โอสถสภา จำกัด (มหาชน)
บริษัท เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
บริษัท เอบี ฟู้ด แอนด์ เบฟเวอร์เรจส์ (ประเทศไทย) จำกัด
กลุ่มบริษัท CPF
บริษัท เพนส์ มาร์เก็ตติ้ง แอนด์ ดิสทริบิวชั่น จำกัด (เครือสหพัฒน์)
บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จำกัด (มหาชน)
บริษัท เถ้าแก่น้อย ฟู๊ดแอนด์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)
บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน)
บริษัท ทองไทยการทอ จำกัด
เป็นต้น

และสุดท้ายที่จะขาดไม่ได้ทางสมาคมต้องขอขอบคุณมูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ที่ให้ทางสมาคมได้ใช้สถานที่โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพในการจัดงานในครั้งนี้
และหวังว่า ในโครงการวันพี่รักน้องปีหน้าพวกเราจะกลับมาพบกันใหม่