งานวันพี่รักน้องประจำปี 2565

เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2565 ทางสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพได้จัดงานวันพี่รักน้องประจำปี 2565 ให้กับน้อง ๆ ในโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ
โดยในงานดังกล่าวนี้มีสมาชิกของสมาคม ศิษย์เก่า และอาสาสมัครจิตอาสา ไปร่วมงานกันอย่างมากมาย โดยทางสมาคมขอขอบคุณผู้ที่มีส่วนร่วมในการจัดงานครั้งนี้จนสำเร็จ ลุล่วง ไปได้ด้วยดี ไม่ว่าจะเป็นการร่วมสนับสนุนซุ้มอาหาร การสนับสนุนของขวัญของรางวัลเพื่อแจกให้กับ น้อง ๆเด็กนักเรียนในโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ ขอขอบคุณจิตอาสา และขอขอบคุณนักร้อง ที่มาร่วมสร้างความสนุกในงาน และสุดท้ายที่จะขาดไม่ได้ทางสมาคมต้องขอขอบคุณมูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ที่ให้ทางสมาคมได้ใช้สถานที่และอำนวยความสะดวกในการจัดงานครั้งนี้ และหวังว่า ในงานวันพี่รักน้องปีหน้าพวกเราจะกลับมาพบกันใหม่