งานวันรำลึกซิสเตอร์โรสมัวร์และแสดงมุทิตาจิตแด่ซิสเตอร์คณะซานเลเซียน ประจำปี 2566

เมื่อวันเสาร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2566 สมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ ได้จัดงานพาสมาชิกไปร่วมงานวันรำลึกซิสเตอร์โรสมัวร์และแสดงมุทิตาจิตแด่ซิสเตอร์คณะซานเลเซียน ณ โรงเรียนนารีวุฒิ อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี