ขอเชิญร่วมกันแข่งขันกีฬาในโครงการแข่งขันปิงปองคนตาบอด (เทเบิลเทนนิส) ต้านยาเสพติด ครั้งที่ 10

ประกาศจากฝ่ายกิจกรรมและกีฬาสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ เรื่อง ขอเชิญร่วมกันแข่งขันกีฬา ในโครงการแข่งขันปิงปองคนตาบอด (เทเบิลเทนนิส) ต้านยาเสพติด ครั้งที่ 10 ขอเชิญนักกีฬาปิงปองทุกท่านเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาปิงปองชิงแชมป์คนตาบอด ภายใต้ชื่อโครงการแข่งขันปิงปองคนตาบอด (เทเบิลเทนนิส) ต้านยาเสพติด ครั้งที่ 10 ชิงเงินรางวัลรวมกว่า 24,000 บาท ซึ่งจัดโดยสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ ติดต่อกันมาเป็นประเพณีทุกปี และในปีนี้ จัดเป็นครั้งที่ 10 แล้ว ตามคำเรียกร้องครับ การจัดการแข่งขันกีฬา โครงการแข่งขันปิงปองคนตาบอด (เทเบิลเทนนิส) ต้านยาเสพติด ครั้งที่ 10 ในครั้งนี้ คณะกรรมการมีมติให้จัดขึ้นตรงกับวันเสาร์ที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2566  ที่โรงยิมชั้น 4 โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ ตั้งแต่เวลา 09:00 น. เป็นต้นไป โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมกีฬาปิงปองคนตาบอด ให้ได้รับการยอมรับ และพัฒนาไปสู่เกมการแข่งขันระดับประเทศ และในระดับโลก เพื่ออนุรักษ์เกมกีฬาปิงปองสำหรับคนตาบอด ให้อยู่คู่คนตาบอด และตกทอดไปสู่รุ่นน้องน้องต่อไป อีกทั้งยังจัดขึ้นเพื่อสร้างเสริมความสามัคคี และกระชับความสัมพันธ์อันดีระหว่างคนตาบอดด้วยกัน จากทุกสถาบันการศึกษา ให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น ส่งเสริมการออกกำลังกาย ต้านยาเสพติดทุกชนิดและทุกประเภท ตามนโยบายของรัฐบาล การแข่งขันปิงปองชิงแชมป์คนตาบอด ในครั้งนี้ เปิดโอกาสต้อนรับนักกีฬาคนตาบอด ที่มีความสนใจในกีฬาปิงปอง สามารถสมัครเข้าร่วมแข่งขันได้โดยไม่จำกัดเพศและวัย ไม่จำกัดสถาบันการศึกษา เพียงท่านมีความสนใจในกีฬาปิงปอง และอยากเข้าร่วมทดสอบฝีมือ ก็ขอกราบเรียนเชิญทุกท่าน ด้วยความยินดีครับ  กฎกติกาในการแข่งขันปิงปองชิงแชมป์คนตาบอดต้านยาเสพติด ภายใต้ชื่อโครงการแข่งขันปิงปองคนตาบอด (เทเบิลเทนนิส) ต้านยาเสพติด ครั้งที่ 10 ได้จัดแบ่งประเภทการแข่งขัน ออกเป็น 4 ประเภท ดังต่อไปนี้ 1. ประเภทชายเดี่ยวตาบอดสนิท 2. ประเภทหญิงเดี่ยวตาบอดสนิท 3. ประเภทชายเดี่ยวสายตาเลือนราง 4. ประเภทหญิงเดี่ยวสายตาเลือนราง รับสมัครเพียงประเภทละ 16 คนเท่านั้น  สำหรับรางวัลในการแข่งขันกีฬาปิงปองชิงแชมป์คนตาบอด ต้านยาเสพติด ครั้งที่ 7 ในครั้งนี้ ทุกประเภทมีรางวัลเท่ากัน รางวัลชนะเลิศ  3000 บาท  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 2000 บาท  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  1000 บาท นักกีฬาท่านใดมีความสนใจรีบสมัครด่วนเลยนะครับรับจำนวนจำกัด เพียงประเภทละ 16 ท่านเท่านั้น สามารถติดต่อสมัครเข้าร่วมการแข่งขันได้แล้วตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป จนถึงวันจันทร์ที่ 21   พ.ศ. 2566 นี้ เท่านั้น ที่สำนักงานสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ ไม่รับสมัครหน้างานนะครับ  หมายเลขโทรศัพท์ 02-521-8747 086-490-2559 ในเวลาทำการ วันจันทร์ถึงวันเสาร์ 10:00 น. ถึง 16:00 น. สมัครกันเข้ามาเยอะเยอะนะครับ แล้วพบกันในวันเสาร์ที่ 26 สิงหาคม  ที่โรงยิมชั้น 4 โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ สำหรับนักกีฬาและกองเชียร์ เรายังคงมีอาหารกลางวันบริการกันเหมือนเดิม โดยให้สิทธิ์นักกีฬา กองเชียร์ และผู้ติดตาม ในอัตราส่วนหนึ่งต่อหนึ่งเหมือนเดิมครับ ทั้งนักกีฬาและกองเชียร์ ได้โปรดปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่ ตามกฎการป้องกันและระวังโรค เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อ โคโร้น่าไวรัส (covid-19)