ประชาสัมพันธ์

การช่วยเหลือสมาชิกอาวุโสของสมาคมฯที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า2019 (COVID 19)

ประกาศสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ
ฉบับที่ 006/2563
เรื่อง  การช่วยเหลือสมาชิกอาวุโสของสมาคมฯที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า2019 (COVID 19)

เปิดลงทะเบียนสมาชิกสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพที่ต้องการหน้ากากอนามัยและเจลล้างมือ

ประกาศสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ
ฉบับที่ 005/2563
เรื่อง   เปิดลงทะเบียนสมาชิกสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพที่ต้องการหน้ากากอนามัยและเจลล้างมือ

มาตรการช่วยเหลือสมาชิกสมาคมที่ได้รับผลกระทบจาก สถานการณ์การแพร่ระบาดของ เชื้อไวรัสโควิด 19

ประกาศสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ
ฉบับที่ 004/2563
เรื่อง มาตรการช่วยเหลือสมาชิกสมาคมที่ได้รับผลกระทบจาก สถานการณ์การแพร่ระบาดของ
เชื้อไวรัสโควิด 19

การขอทุนคอลฟิลด์เพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562

ประกาศสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ
ฉบับที่ 001/2563

เรื่อง การขอรับทุนคอลฟิลด์เพื่อการศึกษา ปี พ.ศ. 2560


ด้วยสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ กำหนดมอบทุนคอลฟิลด์เพื่อการศึกษาให้แก่สมาชิกและบุตรของสมาชิกสมาคมฯ(สศก.) ในการประชุมใหญ่สามัญสมาชิกสมาคมฯ วันที่ 4 พฤษภาคม 2563 ทางสมาคมฯ(สศก.) จึงได้ออกประกาศเพื่อแจ้งให้ทราบถึงหลักเกณฑ์และวิธีการจัดทุนคอลฟิลด์เพื่อการศึกษาประจำปี 2562 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

Subscribe to RSS - ประชาสัมพันธ์