ขอเรียนเชิญร่วมงานวันฉลองเบญจมงคลวาร เพื่อผู้สูงอายุ ประจำปี พ.ศ.2566

ขอเชิญสมาชิกสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ ร่วมงานวันฉลองเบญจมงคลวาร เพื่อ
ผู้สูงอายุ ประจำปี พ.ศ.2566 ซึ่งสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ ได้จัดงานนี้ขึ้น เพื่อ
บำรุงขวัญและให้กำลังใจ แด่รุ่นพี่ศิษย์เก่า ซึ่งมีอายุครบรอบเกษียณ 60 ปี โดยได้จัดต่อเนื่องมาเป็น
ประจำทุกปี เพื่อประกาศเกียรติคุณ รำลึกถึงคุณงามความดี ของรุ่นพี่ศิษย์เก่าที่ได้เคยทำไว้ เพื่อเป็น
แนวทางให้รุ่นน้องได้เจริญรอยตาม เพื่อความเจริญก้าวหน้า ในชีวิตต่อไป
เพื่อให้เป็นไปตามมติของคณะกรรมการบริหารชุดปัจจุบัน ซึ่งได้กำหนดให้จัดงานวันฉลองเบญจมงคล
วาร เพื่อผู้สูงอายุ ขึ้นในระหว่างวันอาทิตย์ที่สาม ของเดือนกันยายนของทุกปี และในปีนี้ ตรงกับวันอาทิตย์
ที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2566
จึงขอกราบเรียนเชิญ พี่น้องสมาชิกสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ เข้าร่วมงานโดยพร้อมเพรียงกัน
งานวันฉลองเบญจมงคลวาร เพื่อผู้สูงอายุ ประจำปีนี้ คณะกรรมการบริหารสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนสอนคน
ตาบอดกรุงเทพ ได้ประชุมและมีมติให้จัดขึ้น ที่ห้องประชุมอานนท์ กรมประมง ใกล้เคียงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในวันอาทิตย์ที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2566 ตั้งแต่เวลา 09:00 น. ถึง 15:00 น. ภายในงาน ท่านจะได้ร่วมรับฟังประวัติ และคุณงามความดี ของรุ่นพี่ที่มีอายุครบเกษียณ ซึ่งในปีนี้ มีจำนวน 10 ท่านด้วยกัน ดังรายนามต่อไปนี้
1. นางอัมพาพร ดวงคำน้อย  รหัสสมาชิก 34076
2. นายวีรศักดิ์ ตั้งพูลพันธุ์     รหัสสมาชิก 37119
3. นายดุจหทัย ณ ระนอง     รหัสสมาชิก 38152
4. นายสิรวิชญ์ ยิ้มพราย       รหัสสมาชิก 39182
5. นางสมพิศ โตพังเทียม    รหัสสมาชิก 41210
6. นางสาวชญาดา ยุ่นเพ็ญ     รหัสสมาชิก 41214
7. นายภาสกร ไชยฮ้อย      รหัสสมาชิก 46313
8. นายบัวขาว ยะลา         รหัสสมาชิก 51374
9. นางสาวสุขเล็ก ขันติญานุวัฒน์    รหัสสมาชิก 53520
10. นายพนุพันธุ์ ภัทรลาภอรุณกิจ  รหัสสมาชิก 54529
ร่วมรับประทานอาหารโต๊ะจีน กับบรรยากาศเป็นกันเอง ตามสไตล์ สศก. ร่วมร้องเพลงเพื่อบริจาคเสียง
บริจาคทรัพย์ หารายได้สนับสนุนกองทุนสวัสดิการ ของสมาคมศิษย์เก่า โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ
ภายในห้องอาหารปรับอากาศ เพียบพร้อมด้วยเครื่องอำนวยความสะดวกครบครันครับ
สนใจสำรองที่นั่ง "ด่วน" มีจำนวนจำกัด จองเป็นหมู่คณะ โต๊ะละ 8 ที่นั่ง 3200 บาท เท่านั้น จองเป็น
รายบุคคล เพียงที่นั่งละ 400 บาท เท่านั้น ติดต่อจองด่วน ได้แล้ว ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันพุธ ที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2566 นี้
ขอย้ำว่า *ที่นั่ง มีจำนวนจำกัด* จริง ๆ นะครับ จองก่อนเลือกตำแหน่งที่นั่งได้
ก่อน เลือกโต๊ะมงคลได้ตามชอบใจ หางบัตรเก็บไว้ลุ้นรางวัลภายในงาน ได้อีกด้วย งานดีดีแบบนี้ต้อง
บอกต่อ ไม่ควรลังเล และตัดสินใจนาน โทรเลยสิครับ!!! จะช้าอยู่ใย
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและสำรองที่นั่ง ได้ที่
หมายเลขโทรศัพท์
02-521-8747
02-971-1211
086-490-2559
099-797-8994
ได้ในเวลาทำการ วันจันทร์ถึงวันเสาร์ 09:00 น. ถึง 17:00 น.