งานเบญจมงคลวาร ประจำปี 2566

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 24 กันยายน 2566 ที่ผ่านมา สมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพได้จัดงานเบญจมงคลวาร ประจำปี 2566 ณ ห้องประชุมอานนท์ กรมประมง เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้แก่รุ่นพี่ศิษย์เก่าที่มีอายุครบ 60 ปี ในปีนี้ บรรยากาศในงานล้วนเต็มไปด้วยความอบอุ่น สนุกสนาน โดยในปีนี้มีผู้เกษียณอายุทั้งหมด 10 ท่าน ได้แก่
1. คุณอัมพาพร ดวงคำน้อย
2. คุณวีรศักดิ์ ตั้งพูลพันธุ์
3. คุณดุจหทัย ณ ระนอง
4. คุณสิรวิชญ์ ยิ้มพราย
5. คุณสมพิศ โตพังเทียม
6. คุณชญาดา ยุ่นเพ็ญ
7. คุณภาสกร ไชยฮ้อย
8. คุณบัวขาว ยะลา
9. คุณสุขเล็ก ขันติญานุวัฒน์
10. คุณพนุพันธุ์ ภัทรลาภอรุณกิจ