ขอเชิญสมาชิกเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญสมาชิก ประจำปี 2567 สมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ

ประกาศจากสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ (สศก.)

เรื่องขอเชิญสมาชิกทุกท่านเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญสมาชิก ประจำปี 2567 สมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ ในวันเสาร์ที่ 18 พฤษภาคม 2567 นี้ โดยท่านสามารถเลือกเข้าร่วมประชุมกับสมาคมฯ ได้ 2 รูปแบบ คือ
1. เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมอานนท์ กรมประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน โดยจะเปิดให้ลงทะเบียนตั้งแต่เวลา 11.00 – 13.00 น. สำหรับท่านที่เดินทางมาประชุม ณ ห้องประชุมอานนท์นั้น กรุณานำบัตรสมาชิกสมาคมฯ หรือบัตรอื่น ๆ ที่ทางราชการออกให้มาเพื่อใช้เป็นเอกสารสำคัญยืนยันตัวตนในการลงทะเบียน
2. เข้าร่วมประชุมออนไลน์ผ่านระบบซูมของสมาคมฯ โดยจะเปิดให้สมาชิกเข้าสู่ระบบได้ในวันเสาร์ที่ 18 พฤษภาคม 2567 เวลา 11.00 น. เป็นต้นไป (รหัสเข้าซูมจะแจ้งให้ทราบก่อนถึงวันประชุม)
กำหนดการประชุมใหญ่สามัญสมาชิก ประจำปี 2567
11.00 - 13.00 น. ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี / รับคูปองอาหาร ป้ายคล้องคอ และบัตรค่าพาหนะ / ลงทะเบียนผู้รับทุนคลอฟิลด์เพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566
13.00 - 16.00 น. ประชุมใหญ่สามัญสมาชิกสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ ประจำปี 2567 ตามระเบียบวาระการประชุม
16.00 น.  ปิดประชุม
ติดต่อสอบถามเพิ่มได้ที่ เบอร์ 086-4902559 และเบอร์ 099-7978994