การแข่งขันกีฬาโกลบอลคริสต์มาสต์คัพ ประจำปี 2566

ระหว่างวันที่ 19 – 22 ธันวาคม 2566 นายเทอดเกียรติ บุญเที่ยง อุปนายกฝ่ายกิจกรรมและกีฬา นายนพดล จิตตะ ปฎิคม ได้นำทีมนักกีฬาโกลบอลของสมาคมฯ ทั้งชายและหญิง เข้าร่วมการแข่งขันโกลบอลคริสต์มาสต์คัพ ประจำปี 2566 ณ ศูนย์พัฒนาสมรรถภาพคนตาบอดปากเกร็ด โดยทีมของสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ (สศก.) นั้น ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ทั้งทีมชายและทีมหญิง