งานคริสต์มาสปีใหม่ ประจำปี 2566

วันอาทิตย์ที่ 24 ธันวาคม 2566 คณะกรรมการบริหารสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ (สศก.) สมาชิกสมาคมฯ และเจ้าหน้าที่ได้เดินทางไปร่วมงานวันคริสต์มาสเชื่อมสัมพันธ์ฉันท์พี่น้องและพิธีกตัญญุตา ณ ศูนย์ฝึกอาชีพหญิงตาบอดสามพราน อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม