งานวันรำลึกซิสเตอร์โรสมัวร์และแสดงมุทิตาจิตแด่ซิสเตอร์คณะซานเลเซียน ประจำปี 2567

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2567 ที่ผ่านมา นายเทวพงษ์ พวงเพชร นายกสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ (สศก.) ได้นำคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ สมาชิกและเจ้าหน้าที่ เดินทางไปสักการะสุสานซิสเตอร์โรส มัวร์ และนักบวชคณะซานเลเซียน ณ สุสานวัดนักบุญ อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี ในการนี้สมาคมฯ ขอขอบพระคุณอธิการิณีรัตนา ระดมกิจ ผู้อำนวยการโรงเรียนนารีวุฒิที่อนุเคราะห์สถานที่ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้