การประชุมใหญ่สามัญสมาชิกประจำปี 2567

วันเสารที่ 18 พฤษภาคม 2567 ที่ผ่านมา สมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ ได้จัดการประชุมใหญ่สามัญสมาชิกประจำปี 2567 ณ ห้องประชุมอานนท์ กรมประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน และได้มีการมอบทุนคอลฟิลด์เพื่อการศึกษาแก่สมาชิก และบุตร-ธิดาของสมาชิกสมาคมฯ โดยได้รับเกียรติจากคุณณัฐฉัตร ปัญญ์เอกวงศ์ ผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัว จังหวัดนนทบุรี มาเป็นประธานมอบทุนในครั้งนี้