วิสัยทัศน์และพันธกิจ

วิสัยทัศน์

สมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ เป็นองค์กรของคนพิการทางสายตาระดับแนวหน้าของประเทศไทย

พันธกิจ

พิทักษ์และคุ้มครองสิทธิ์ ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการทางสายตา ร่วมรักษาประเพณีองค์กร